Pozůstatek hradu nad Kružberskými skalami

Pozůstatky středověkého objektu.

V údolí řeky Moravice nedaleko vodní nádrže Kružberk najdete mezi skalami pozůstatky hradu, o kterém vlastně nikdo nic neví. V historických dokumentech o hradu nejsou totiž žádné zmínky. Za jediný historický důkaz existence hrádku se dá považovat záznam z roku 1377, kdy byl Kružberský hrádek předmětem dělení opavského knížectví. O hradu se dochovaly informace vlastně jen díky pověstem, které se v regionu vyprávěly.

Podle dochovaných základů měl hrad nejspíše dvě části. Jedna část se nachází nad skalou nad příkopem, kudy vede cesta. Na skalním ostrohu si lze všimnout pravidelných prohlubní a zbytků zdiva. V dolní části u příkopu se pak v zemi nachází různé nerovnosti v terénu naznačující stavební činnost a zbytky zřícené zdi. Nedaleko těchto základů je dále kruhová stavba, o jejímž účelu nebo dřívější podobě nebyly zachovány žádné informace. Hrad Kružberk je tak opředen tajemstvími a a nejspíše už i vždy bude. Jeho pozůstatky a okolí si velmi oblíbili horolezci, kterým slouží jako cvičné skály.

Jak se na místo dostanete?