„Trochu jiná dovolená”

Aktuální teplota:

Průvodce okolím a praktické informace

Průvodce po okolí Davidova Mlýna. Turistické zajímavosti Přírodního parku Moravice a okolí.

Staré Těchanovice

První zmínky pocházejí z roku 1377 kdy ves patřila Alšíkovi z Těchanovic, později náležela vikštejnskému panství a panství v Melči. V obci kostela stojí kostel sv. Petra a Pavla z roku 1838 s dřevořezbami obou světců a kaple Čtrnácti Božích pomocníků z roku 1928.

Součástí Starých Těchanovic jsou Jánské Koupele. Zmínky o minerálních pramenech jsou doloženy už k roku 1640, kdy je jezuité z Melče používali k léčebným koupelím. Zdejší uhličito – železitá kyselka byla stáčena do lahví a byla exportována. Jánské Koupele byly v 19. století a v 1. polovině 20. století hojně využívány ke svému účelu. Od počátku byly využívány 3 prameny – Marie, Pavla a radioaktivní. Léčily se zde choroby srdce a oběhového ústrojí, onemocnění kůže, dna, revmatismus, dýchající ústrojí a další nemoci.

Úpadek lázní začal spolu s II. světovou válkou. Léčení bylo zastaveno a dále nebylo obnoveno. V následujících letech zde byly zřízeny zotavovny a ozdravovny. Od roku 1993 jsou objekty uzavřeny pro své dosti velké poškození. I nadále zde však jezdí městské děti na letní tábory se starověkou kulturou Indiánů. Děti zde spí ve svých malých týpích a stanech.

Ze starých pergamenů

První zmínka o obci je z roku 1377. Obec měla vždy zemědělský ráz, převážně se lidé zabývali zemědělstvím, lesnictvím
a těžbou kamene v lomech. Po II. světové válce byla osídlena občany české a slovenské národnosti.

V obci vycházela i kronika psána v němčině, kde se dochovaly mapy z roku 18xx. Tuto kroniku jsme si vypůjčili, je tam zachycen nejen první časopis, který vycházel pro blízké okolí, ale taky dobové fotografie, které zde máte možnost schlédnout.

Mapy Vám ukáží jak se po staletí rozrůstala obec Staré Těchanovice, myšleno jak přibývalo domů a jak se utvářely novodobé Staré Těchanovice jakožto "Alt Zechsdorf".

Novodobé Staré Těchanovice

I když jsou Staré Těchanovice doslova malé proti ostatním obcemím či městům tady v okolí, tak se zde o víkendu sejde spousta lidí např.: chataři z blízkých měst nebo daleké Opavy a Ostravy.

Obec má okolo 135 obyvatel, ale nato, že jsme tak malí, tak máme dvě hospody, autoopravnu, dva dřevozpracující závody, zemědělský chov kuřat a drůbeže, lihovar, most, požární zbrojnici, mateřskou školku, kostel a kapli.

Obecní úřad se nachází v prostorách požární zbrojnice a bude se nově stěhovat do místností v mateřské školce. Půlkulatý most je krátký předěl mezi námi a Kružberkem.

Lázně Jánské Koupele

Bývalé uhličité lázně pak letovisko a rekreační středisko odborového ohnutí. Jánské Koupele leží v údolí Moravice asi 7 km severovýchodně od Budišov nad Budišovkou při silnici z Kružberka do Melče. Katastrálně spadají pod Staré Těchanovice. V minulosti se též nazývaly Melčské Lázně. | více informací

Přehrada Kružberk

Kružberská přehrada je druhým největším vodním dílem na severu Moravy. Dále je 19. největší přehradní nádrží v bývalé ČSR. Rozloha jezera činí 305,49 ha, z čehož je při nejvyšší hladině zatopeno 286,70 ha. Přehrada chrání oblast před povodněmi (viz stoletá voda), je zásobárnou pitné vody pro Ostravsko, zlepšuje průtok v řece Odře a předává vodní sílu elektrárně v Podhradí. Myšlenka spoutat Moravici soustavou údolních přehrad vznikla již v prvních letech 20. století. | více informací

Sopka Červená hora

Ač sopky Nízkého Jeseníku rozhodně nepatří mezi ty nejznámější vulkány České republiky, Červená hora je snad tou nejvíce zapomenutou sopkou. A snad právě Červená hora může nabídnout nejvíce turistických atraktivit ze všech zdejších vulkánů.

Červená hora 749 mn.m. je relativně plochý útvar, který i přes svou nevýraznost zůstává zároveň nejvyšším bodem Domašovské vrchoviny a také nejvyšším místem okresu Opava. Samotný kopec není vulkanického původu, ale je tvořen mladoprvohoními kulmskými břidlicemi. | více informací

Přehrada Slezská Harta

Výstavba údolní nádrže na Moravici u obce Slezská Harta byla realizována na základě úvah o nutnosti posílení níže ležícího vodárenského zdroje Kružberk. Postupně byl účel nádrže rozšířen i o příznivé ovlivnění jakosti surové vody pro vodárenské účely, nadlepšení průtoků na Moravici, Opavě i Odře, umožnění odběrů vody pro průmysl a o využití vodní energie. O stavbu se jako generální dodavatel postarala společnost Ingstav Brno, závod 07 Opava. | více informací

Rozhledny a vyhlídková místa

Prakticky všechny okrajové části Nízkého Jeseníku, mimo západní hranice s Hrubým Jeseníkem, nabízejí zajímavé a dlouhé pohledy do nížin okolní krajiny. Z jihozápadu je možno shlédnout Zábřežskou vrchovinu, Hornomoravský úval, Drahanskou vrchovinu. Dále pak z jihu město Olomouc, Hostýnské vrchy, Javorníky. Východně Moravskou bránu, Moravskoslezské a Těšínské Beskydy a město Ostravu. V severních pohledech pak Opavskou nížinu a příhraniční části Polska, dále pak Zlatohorskou vrchovinu. Závěrem pohledy na západní straně uzavírá vyšší masiv Hrubého Jeseníku s nejvyšší horou Pradědem. | více informací

Weisshuhnův kanál

Byl postaven z popudu Carla Weisshuhna, úspěšného místního podnikatele. Weisshuhn, který se rozhodl pro stavbu vlastní papírny v Žimrovicích, musel zajistit dostatek, jak elektrické energie pro chod budoucí továrny, tak především, pro papírnu tolik důležité vody. Jako vhodný dárce mu posloužila řeka Moravice. | více informací

Naučná Břidlicová stezka

Willibaldzeche, Woodboys, Rodriquezův hrob, Žlutý květ a další tajemná jména pod sebou skrývají místa, kde se více než před sto lety těžila jílová pokrývačská břidlice. Právě tyto lokality propojila nově založená naučná trasa, Břidlicová stezka. Vypravme se nahlédnout do kopců a údolí, které po léta vydávaly modročernou horninu, kterou naši předkové štípali na tenké plátky a pokrývali jimi střechy svých domů. | více informací

Muzeum břidlice

Na pomezí Moravy a Slezska byla patrně koncem 13. století založena hornická osada u naleziště stříbrných a olověných rud. Již v roce 1301 je jmenována jako město olomoucké kapituly. budova muzea břidlice Název města Budišov nad Budišovkou může údajně pocházet i od nepravidelné zástavby města, od bud havířů (viz Novák Jar. 1977).

V širším okolí byla v minulosti provozována rozsáhlá těžba zvláště v okolí Starých Oldřůvek, Barnova a Rudoltic (Kolb H. 1988). Městský znak je poprvé připomínán v roce 1564, kdy měl modrý štít se stříbrnými zkříženými hornickými kladívky (viz Civitates montanarum ..VIII, Příbram). Znak horního města během staletí doznal změn zrovna tak jako charakter těžby. | více informací

Další odkazy

Chcete se dozvědět více?

Máte-li zájem o bližší informace k tématu "Průvodce okolím a praktické informace", kontaktujte nás.
Vyplňte prosím pole Váš dotaz a chcete-li od nás obdržet odpověď tak také Email.