„Trochu jiná dovolená”

Aktuální teplota:

Informace o zpracování osobních údajů

Odesláním objednávky nebo poptávky udělujete souhlas se zpracováním těchto osobních údajů: jméno, příjmení, telefonní číslo a mailová adresa společnosti Panství Morava, a.s. IČO: 27430499, se sídlem Staré Těchanovice 46, 74901 („Správce“), za účelem objednávky pobytu, a to na dobu 1 roku.

Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených Správcem na základě smluv o zpracování osobních údajů.

Poučení o právech Subjektu údajů vztahujících se k výše uvedenému souhlasu se zpracováním osobních údajů

Udělení souhlasu je dobrovolné. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat, a to pro kterýkoli z výše uvedených účelů zpracování. Odvolání souhlasu je možné provést na [email protected]

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Dále máte právo získat od Správce osobní údaje, které se Vás týkají a jež jste Správci poskytnul/poskytla na základě tohoto souhlasu. Správce Vám na základě Vaší žádosti poskytne údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na Vaši žádost poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.

Domníváte-li se, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů, můžete se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Panství Morava, a.s.
Ing. Daniel Švábík - provozní
+420 776 091 666, [email protected]