„Trochu jiná dovolená”

Aktuální teplota:

Klub malých mlynářů v Davidově mlýně

Klub malých mlynářů v Davidově mlýně

Ubytovaným rodinám s dětmi nabízíme možnost zařadit jejich ratolesti do Klubu malých mlynářů. Čeká zde na ně pestrý program plný zábavných aktivit.

Klub je určen pro děti ve věku 4–13 let. O děti se stará animační agenture Beefree. Tato agentura má bohaté zkušenostmi s animačními programy jak v České republice, tak v zahraničí. Naši skvělí animátoři se už na vás těší!

Rodiče tak budou na chvíli osvobozeni od rodičovských povinností a budou mít možnost svůj volný čas a odpočinek strávit dle vlastních představ.

Jak děti do klubu přihlásit?

Mlynářky

Svůj zájem o tuto službu nahlaste, prosím, na recepci nejméně jeden den předem. Při objednávce této služby kratší než 24 h. vám nemůžeme garantovat její zajištění. Rodiče předají své děti vedoucí KMM ve stanovené dny a v danou dobu na recepci, kde dostanou další informace o průběhu dne. Po skončení programu animátorka odevzdá děti rodičům opět na recepci. Rodiče se mohou rozhodnout, zda dítě do KMM umístí na část programu, nebo na celý den.

Veškeré pomůcky a potřeby k jednotlivým činnostem zajišťuje ubytovací zařízení Davidův mlýn a agentura Beefree.

Výměna nebo změna programů způsobená počasím a interními okolnostmi vyhrazena. Náhradní program je pro děti vždy připraven.

Děti můžete přihlásit na libovolný den, libovolný program dle zájmu. V případě nevhodného chování lze dítě po domluvě vrátit zpět bez náhrady.

Víkendový program

O víkendech je Klub malých mlynářů zpoplatněn (pokud není zahrnut v ceně pobytového balíčku) a mohou se ho zúčastnit i neubytované děti po domluvě a zakoupení vstupenky na recepci.

Prázdninový program „Princezna ze mlejna“

Pro pobyt „Prázdninová dovolená s dětmi zdarma" v červenci a srpnu je účast dětí v klubu zdarma ve dnech pondělí, úterý, středa a čtvrtek v dopoledních i odpoledních programovných blocích.

Klub malých mlynářů je zpoplatněn pro hosty s jinými pobytovými balíčky a pro hosty, kteří jsou ubytováni dle základního ceníku ubytování.

 

Cena

Pro pobyt „Prázdninová dovolená s dětmi zdarma" v červenci a srpnu je účast dětí v klubu zdarma.
O víkendech je využití Klubu zpoplatněno - celodenní program 100 Kč/dítě nebo jedna část programu 60 Kč/dítě. Tohoto programu se mohou účastnit i neubytované děti.